Vi förmedlar bostadsrätter, fritidshus, villor, jord & skogsbruksfastigheter
Som lantmästare har du en allsidig kunskap om vår mark, våra växter, våra husdjur och vår miljö- allt anpassat till dagens och framtidens jordbruksföretag med en stark röd tråd av entreprenörskap och ekonomi.
En lantmästare är utbildad inom ekonomi, animalieproduktion, växtodling, ekonomi och/eller teknik.

Lantmästarförbundet